Kiro centar
header

KONTAKT

Poštanska adresa ordinacije jest:
Kiropraktički centar Viškovo
Furićevo 90/1
51216 Viškovo
Hrvatska

Ugovorite pregled ili tretman pozivom na broj telefona: 00 385 51 545 865
Broj faksa: 385(0)51/545-866